Logo

SEKCJA RADIOLOGII NARZĄDU RUCHU

 
Strona główna » Certyfikat

Certyfikat

A+ A-
 

Szanowni Państwo,

Zarząd  Polskiego Lekarskiego Towarzystwo Radiologicznego, w porozumieniu z Konsultantem Krajowym ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, postanowił uruchomić możliwość uzyskania certyfikatów z poszczególnych działów radiologii.
Jak doskonale wiemy, radiologia stała się tak obszerną dziedziną, że wielu z nas swoją aktywność zawodową rozwija głównie, a czasem wyłącznie, w jednym z jej działów.
Uważamy, że uzyskanie certyfikatu z danego działu będzie stanowiło potwierdzenie szczególnych wysokich umiejętności i doświadczenia w tym zakresie i wzmocni pozycję radiologa w stosunku do współpracujących z nimi klinicystów.
Certyfikowanie umiejętności w poszczególnych działach radiologii jest zgodne z tendencją europejską i światową, dlatego wybraliśmy działy zgodnie z podspecjalizacjami radiologii ustalonymi przez Europejskie Towarzystwo Radiologiczne. W przyszłości może to zaowocować powstaniem podspecjalizacji bądź umiejętności dodatkowych w obrębie radiologii.
Jak dotąd Ministerstwo Zdrowia nie wyraża na to zgody, dlatego na obecnym etapie nie mogliśmy wprowadzić egzaminów, które byłyby  najbardziej obiektywną formą sprawdzenia kwalifikacji w danej dziedzinie. W zamian za to uruchamiamy procedurę aplikacyjną na podstawie ustalonych i zatwierdzonych przez Zarząd PLTR kryteriów.
Certyfikat nie będzie na razie miał umocowania formalno-prawnego, tym niemniej uważamy, że będzie miał dużą wartość, gdyż będzie sygnowany przez Prezesa PLTR, Konsultanta Krajowego ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń i Przewodniczącego odpowiedniej Sekcji PLTR.
Mamy już za sobą pierwszy etap naszego projektu, gdyż certyfikaty uzyskała grupa uznanych autorytetów w poszczególnych działach radiologii, głównie z habilitacją lub profesurą z danej dziedziny. Obecnie otwieramy drugi etap, dostępny dla wszystkich członków PLTR, którzy spełniają kryteria zawarte w załączonych plikach.
Gorąco zachęcamy Kolegów, mających odpowiednie doświadczenie w danym dziale radiologii, o składanie aplikacji, których tryb został opisany w załączonych plikach.

Z poważaniem
 
Prezes PLTR
Prof. Marek Sąsiadek
 
 
 
 
 

 
 

Copyright © 2016