Logo

SEKCJA RADIOLOGII NARZĄDU RUCHU

 
Strona główna » Archiwum kalendarium

Archiwum kalendarium

A+ A-
 

 
8 lutego 2018
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych, którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
12 stycznia 2017
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych, którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
 
7 stycznia 2016
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych, którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
11 lutego 2016
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
23-25 marca 2016
Kongres Ukraińskiej Radiologii z międzynarodowym udziałem, Kijów
 
12 maja 2016
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
2-4 czerwca 2016
Sesja specjalna 41 Zjazdu PLTR, Kraków
 
1-3 września 2016

Międzynarodowa Konferencja Ortopedyczno- Radiologiczna : Postępy w leczeniu i obrazowaniu ortopedycznym, Warszawa

 
15-17 września 2016
XIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Łódź
 
29 września 2016
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych, którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
30 września - 2 października 2016
Diagnostyka ultrasonograficzna w ortopedii i reumatologii, Gdańsk
 
8-9 października 2016
USG mięśniowo-szkieletowe - kończyna górna, Cedus, Piaseczno
 
13-14 października 2016
Staw kolanowy - kompleksowa diagnostyka obrazowa (RTG, USG, TK, MR) - poziom podstawowy, Osseum, Gdańsk
 
13-16 października 2016
Ultrasonografia narządu ruchu, Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej, Brodnica Śremska
 
15 października 2016
Staw kolanowy - warsztaty diagnostyczne USG, Osseum, Gdańsk
 
24 listopada 2016
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
22 stycznia 2015
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
5 marca 2015
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
1-2 kwietnia 2015
Pomorska Wiosna Ortopedyczna 2015
 
16 kwietnia 2015
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
11 czerwca 2015
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
10-12 września 2015
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Gdańsk
 
24 września 2015
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
5-7 listopada 2015
XV Sympozjum Radiologiczno-Ortopedyczne, Wdzydze Kiszewskie
 
19 listopada 2015
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
9 stycznia 2014
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
13 lutego 2014
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
3 kwietnia 2014
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
8 maja 2014
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
12 czerwca 2014
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
4-6 września 2014
Międzynarodowa konferencja „Postępy w obrazowaniu układu mięśniowo-szkieletowego w MR, TK i USG”, Warszawa
 
9 października 2014
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
13 listopada 2014
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
11 grudnia 2014
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
31 stycznia 2013
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
22-23 marca 2013
Diagnostyka układu kostnego, część 1. Szkoła radiologii PLTR, Kielce
 
11 kwietnia 2013
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
23 maja 2013
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
27 czerwca 2013
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
5 września 2013
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
10 października 2013
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
25-26 października 2013
Diagnostyka układu kostnego, część 2. Szkołą radiologii PLTR, Kielce
 
7-9 listopada 2013
XIV Sympozjum ortopedyczno-radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Wdzydze Kiszewskie
 
28 listopada 2013
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
6-7 stycznia 2012
Konferencja Radiologiczno–Ortopedyczna, Kraków
 
17 lutego 2012
Zima ortopedyczna, Stare Jabłonki
 
8-10 listopada 2012
XIII Sympozjum Radiologiczno-Ortopedyczne, Wdzydze Kiszewskie
 
22 listopada 2012
Cykliczne Gdańskie Spotkanie Radiologiczno-Ortopedyczne z cyklu „Dla tych którym się jeszcze chce”, Rehasport Gdańsk
 
10-12 listopada 2011
XII Sympozjum Radiologiczno–Ortopedyczne, Wdzydze Kiszewskie
 
24-25 września 2010
Współczesne zagadnienia diagnostyki obrazowej układu mięśniowo – szkieletowego i piersi, Warszawa
 
11-13 listopada 2010
XI Sympozjum Radiologiczno – Ortopedyczne, Wdzydze Kiszewskie
 
 

 
 

Copyright © 2016